SAMBUTAN KEPALA SEKOLAH

Oleh admin ::

340 views ::

9 Nov 2023

SAMBUTAN KEPALA SEKOLAH

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Salam bahagia dan sejahtera. Alhamdulillah kita semua dalam lindungan dan rahmat Allah sehingga dapat menjalankan tugas dan kewajiban sebagai hambaNya serta berbakti kepada ibu pertiwi yang kita cintai. Para guru, karyawan, siswa, dan masyarakat pada umumnya. Digitalisasi telah merambah ke berbagai bidang, termasuk sekolah sebagai tempat penyelenggaraan pendidikan. Oleh sebab itu, kita semua harus waspada dan hati-hati dalam memanfaatkan teknologi ini. Jadilah generasi yang hebat yaitu senantiasa melakukan pengembangan diri seiring perubahan jaman. Jangan sampai kita terlena hanya menggunakan teknologi digital dan informasi secara pasif, namun sebaiknya mampu menjadi subyek demi masa depan. Website sekolah ini diharapkan dapat menjadi wadah dan sumber informasi khususnya perkembangan sebagai wujud dinamika kelembagaan. Dukungan para warga dan alumni smaba tentu sangat diharapkan demi kemajuan sekolah ini. Kita semua patut bangga dengan almamater. SMA Negeri 1 Banyumas adalah sekolah besar dengan sumber daya manusia dan alam yang sangat memadai. Dengan visi baru yang terangkum dalam "SMABA SIAP JUARA" diharapkan mampu melompat dan menjadi sekolah terdepan khususnya di wilayah Kabupaten Banyumas. SMA Unggul, SMABA Jaya, sekolah di Smaba asyik rasanya, sekolah di Smaba SIAP JUARA. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, kebahagiaan, kesuksesan, dan keberkahan. Aamiin.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.